Ceny sú stanovené podľa

 
  • Typu vozidla
  • Prípadnéhá paušálna cena
  • Hmotnosti vozidla
  • Stavu poškodenia vozidla
  • Príplatkov ( vyprosťovanie , sťažené nakladanie...) 
  • Mýtnych poplatkov 
  • Najazdených kilometrov 
  • Počtu prepravovaných osôb spolu s vozidlom