Tento odťahový špeciál MAN nám pomáha pri zásahoch pri ktorých sa jedná o ťažko rozbité vozidlá. MAN je vybavený hydraulickou plošinou ktorá zíde až na zem pod nízkym nájazdovým uhlom a hydraulickým navijákom RAMSEY WINCH na 7 ton.
 
ODŤAHOVÁ & ASISTENČNÁ SLUŽBA Banská Bystrica - Zvolen   www.odtahovasluzba-zv-bb.sk
 

ODŤAHOVÁ SLUŽBA Banská Bystrica BB , Zvolen ZV , Dobrá Niva , Podzámčok , Očová , Detva , Ostrá Lúka , Hronská Brezica , Michalková , Lieskovec , Kováčová , Budča...