Osobné vozidlo ŠKODA FABIA používane na vykonávanie rýchlej asistenčnej a cestnej služby.