Hydraulická plošina

Disponujeme dvoma hydraulickými plošinami ktoré sa spustia až na zem pod nízkim uhlom.