Odstraňovanie dopravných nehôd

Ako profesionálna odťahová služba pomáhame aj pri odstraňovaní dopravných nehôd.