Odťah maxi dodávok

Odťahovanie dodávkových vozidiel , maxi dodávok , úžitkových vozidiel.