Odťah úžitkových vozidiel

Náše odťahové špeciály dokážu odviesť aj úžitkové vozidlá.