Odťah úžitkových vozidiel

Odťahový špeciál na odťah dlhých dodávok a úžitkových vozidiel.