ODŤAHOVANIE VOZIDIEL

 Základnou zložkou služieb našej firmy je bežné odťahovanie vozidiel napríklad s  poruchou ktorá je príčinou že vozidlo nie je schopné v jazde.