Odťahovanie vozidiel

Základnou zložkou našich služieb je bežné odťahovanie osobných vozidiel.