Prevoz UNC ZARIADENí a stavebných strojov

Preprava UNC zariadeni a rôznych stavebných strojov.