Prevoz pracovnej techniky

Prevoz UNC , menších bágrov a ostatnej pracovnej techniky.