Prevoz pracovných plošín

Prevoz pracovných plošín pomocou hyrdaulicky sklopnej nadstavby.