Zabezpečenie parkovania

Zabezpečenie krytého aleno nekrytého parkovanie, u nás v areáli.